Indeks glikemik adalah nilai suatu makanan berdasarkan seberapa cepat atau lambat makanan tersebut dapat diserap dan meningkatkan kadar gula darah. Makanan dengan nilai indeks glikemik yang rendah cenderung menaikkan kadar gula darah perlahan-lahan. Sementara itu makanan dengan indeks glikemik tinggi dapat dengan cepat menaikkan kadar gula darah.
Baca Selengkapnya